Diyabet Cerrahisi Nedir? Kimlere Yapılır?

Obezite ameliyatlarının Tip 2 Diyabet üzerinde %85’lere varan oranlarda tam düzelme oluşturucu etkisinin ortaya konulmasıyla birlikte ameliyat “Metabolizma Cerrahisi” olarak isim değiştirmiş ve birincil hedef olarak diyabette düzelme amaçlanarak ciddi diyabetik hastalarda uygulanmaya başlamıştır. Diyabet hastalığı; birçok sistemde (görme, sinir sistemi, böbrekler, damar sistemi başta olmak üzere) hasara yol açan kronik bir hastalıktır.

Obezite cerrahisi geçiren 135.126 hastayı içeren 621 çalışmaya ait derleme (Am J Med 2009; 122:248–256) neticesinde, obezite cerrahisi geçiren Diyabetik hastalarda tam remisyon (Diyabet hastalığına bağlı kullanılan insülin, oral antidiyabetik gibi ilaçların tamamen kesilmesi) oranı %78 ve düzelme (insülin kullanıyorsa oral antiyabetiklere geçiş veya oral antidiyabetik ilaç sayısının azalması) oranı %87 olarak belirtilmiştir. Bu oranların yüksekliği günümüzde metabolizma cerrahisinin diyabetik hastalarda büyük başarılar ile uygulanmasına neden olmuştur.

Tip 2 Diyabet cerrahisi kimlere önerilir;

  • Beden Kitle indeksi >30 olan ve kontrolsüz diyabeti olanlar (HbA1c-3 aylık kan şekeri- düzeyi tedaviye rağmen 7.5’in altına inmeyen hastalar
  • Beden kitle indeksi >27.5 olan ve metabolik sendromu olanlar
  • Cerrahi öncesi pankreas rezervi (insülin ve C-peptid düzeyleri) yeterli olan hastalar

Diyabet cerrahisi olarak adlandırılan ameliyat türlerinin aslında hepsinde içerik olarak obezite cerrahisi bulunmaktadır. Peki bu ameliyatlar diyabeti nasıl ortadan kaldırmaktadır? Günümüz çağında bilgisayarların kullanımı çok yaygın olup, özellikle virüs gibi sorunlarla karşılaşılıp bilgisayarın yavaş çalıştığı ya da tamamen kilitlendiği durumlarda “FORMATLAMA” adını verdiğimiz bilgisayarda sil baştan yeniden kurulum uygulamaları yapmaktayız. Kabaca Diyabet cerrahisi ile vücudun bozulmuş dengelerini düzeltmek için mide ve/veya barsak sisteminde formatlama sağlayan ameliyatlar uygulamaktayız. Etkinliği kanıtlanmış ve Dünya Obezite Ferderasyonu tarafından önerilen ameliyatlar aşağıda listelenmiştir.

  • Sleeve gastrektomi (Tüp Mide)
  • Gastrik bypass (Roux en Y)
  • Biliopankreatik diversiyon