Prof. Dr. Volkan Genç

Prof. Dr. Volkan Genç, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldu. Uzmanlık ihtisasını, 2004 yılında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda tamamlayarak Genel Cerrahi Uzmanı oldu. Uzmanlık sonrası Başhekimlik görevi yaptıktan sonra, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevine döndü. 2011 yılında Cleveland Klinik’te çalışmalarda bulunarak özellikle endokrin cerrahi, robotik cerrahi ve ileri laparoskopik cerrahi eğitimi aldı. 2012 yılında Doçent Doktor ünvanı aldı ve Ankara Üniversitesi Meme-Endokrin Cerrahi Bölümünde öğretim üyesi oldu. 2017 yılında Cleveland Klinik’te endokrin cerrahi ve ultrasonografi konusunda deneyimlerini artırdı. 2018 yılında Profesör Doktor ünvanı aldı. Prof.Dr.Volkan Genç çok sayıda ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyum ve toplantılarda sunum ve konuşmalar yaparak uluslar arası ve ulusal çok sayıda makale ve kitap bölümü yazdı. Meme, endokrin (tiroid, paratiroid ve böbrek üstü bezi hastalıkları) ve obezite cerrahisi alanında aktif olarak çalışmakta olup, iki adet patenti bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

volkanbey

ÖĞRENİM DURUMU VE GÖREVLER

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Ar.Gör.  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD. 2000-2004
Uzman Dr./ Başhekim  S.B. Keskin Devlet Hastanesi / Kırıkkale 2005-2007
Uzman Dr.  S.B. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A. Hastanesi 2007-2008
Uzman Dr.  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD. 2008-2011
Gözlemci Cleveland Klinik, Endokrinoloji ve Metabolizma Enstitüsü, Endokrin Cerrahi Bölümü 2011
Yrd. Doçent Dr Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD. 2011-2012
Doçent Dr Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD 2012
Gözlemci Cleveland Klinik, Endokrinoloji ve Metabolizma Enstitüsü, Endokrin Cerrahi Bölümü 2017
Profesör Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD 2018-Halen

PROJELER

 1. “Perioperatif yüksek oksijen yoğunluklu ventilasyonun gastrointestinal anastomoz direnci üzerine etkisi”; Ankara Üniversitesi BAP tarafından desteklenmiştir. (tamamlandı)
 2. “Egzersizin Mastalji Üzerine Etkinliği” başlıklı çalışma; Ankara Üniversitesi BAP tarafından desteklenmiştir. Proje No: 14H0230006 (tamamlandı)
 3. “Akustik Radyasyon Kuvvet İmpalsı Görüntülemesinin Tiroid nodüllerinin benign-malign ayırımına tanısal katkısı” başlıklı çalışma; Ankara Üniversitesi BAP tarafından desteklenmiştir. Proje No: 16A0230003 (tamamlandı)
 4. “Balneoterapinin Mastalji Üzerine Etkinliği” başlıklı çalışma; Ankara Üniversitesi BAP tarafından desteklenmiştir. Proje No: 15B0306001 (tamamlandı)

YÖNETTİĞİ TEZLER

 1. Total Tiroidektomi Ameliyatı Sonrası Okside Rejenere Selülozun Ses Kalitesi Üzerine Etkisi (Tez öğrencim Dr.Egemen Çiçek’in tezi)
 2. Total tiroidektomi sonrası hipokalsemi ile vücut kompozisyon analiz verileri arasındaki ilişki (Tez öğrencim Dr. Suleyman Utku Çelik’in tezi)
 3. Sleeve gastrektomi (Tüp mide ameliyatı) sonrası farklı buji çaplarının doku oksijen düzeyleri üzerine etkisi: Randomize Deneysel Çalışma (Tez öğrencim Dr. Can Konca’nın tezi)
 4. Transkutanöz elektrik sinir stimulasyonu (TENS)‘nun mastalji üzerine etkisinin araştırılması (Tez öğrencim Dr. Nihad Nazarzada’nın tezi)
 5. Tiroid nodüllerinin malignite risk değerlendirmesinde elastografi yeri (Tez öğrencim Dr. Nazmi Onur Okudur’un tezi)

PATENTLER

 1. Işıklı gastrektomi bujisi” (Bir obezite cerrahisi olan sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatında kullanılmak üzere geliştirilmiştir) Türk Patent Enstitüsü 2014/02463Faydalı Model nosu ile tescil edilmiştir
 2. Fistül tıkacı” (Obezite cerrahisi sonrası kaçaklara bağlı gelişebilecek gastrokutanöz fistüllerin “mide cilt arası oluşabilecek yeni yolakların” tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir) Türk Patent Enstitüsü’nce 2014/02462 Patent nosu ile tescil edilmiştir

ÖDÜLLER

 1. Türk Cerrahi Yeterlilik Kurulu Sınavı 2006 yılı (24.05.2006) Türkiye Birinciliği
 2. Türk Cerrahi Derneği Yurtdışı Eğitim Desteği Ödülü Ocak 2011