Primer Hiperaldosteronizm (Conn Sendromu) Nedir?

Hastalarda kontrolsüz yüksek tansiyon (özellikle genç yaşlarda bu şikayet varsa mutlaka bu hastalık araştırılmalıdır), potasyum düşüklüğü, kas güçsüzlüğü, bitkinlik, ktramplar, baş ağrıları, çok fazla su içme ve gece sık sık idrara çıkma şikayetleri vardır. Genellikle 30-50 yaşları arası görülmektedir.

Bu hastalığın tanısında en önemli olan doktorun hastalıktan şüphelenmesidir, şüphe durumunda bazı kan tetkikleri yapılır.

Bunlar;

  • Kan potasyum ve sodyum değerleri
  • Kan Aldosteron, renin analizi
  • Oral veya damardan sodyum yükleme testleri

Bu hastalığın %70 nedeni adenomdur ve genellikle tek böbreküstü bezini etkiler, ancak vakaların %30’unda hastalık hiperplazidir ve her iki böbreküstü bezini de tutar.

Şüphe durumunda mutlak tomografi veya MR görüntüleme yapılmalı ve tek taraflı böbreküstü bezinde tümör görülürse o böbreküstü bezi laparoskopik olarak çıkartılır, ancak iki taraf normal veya anormal görünüyorsa bu durumda selektif adrenal venöz örnekleme adı verilen girişimsel radyoloji tarafından gerçekleştirilen hastanın her iki kasık damarından katater ile girilerek böbreküstü bezi toplar damarlarından kan örnekleri alınarak aldosteron ve kortizol incelemeleri yapılır. Bu testin amacı hastalığın tek taraflı mı yoksa iki taraflı mı olduğunu ortaya çıkarmaktır. Eğer bu testte bir tarafta en az 4 kat ve daha fazla aldosteron düzeyi saptanırsa bu hastalık tek taraflı demektir ve cerrahi olarak tedavi edilir. Ancak hastalık iki taraf bezi birden ilgilendiriyor ise o zaman ilk seçenek medikal tedavinin devamıdır.