Meme Kanserinde Tedavi Nasıl Planlanmalıdır?

Meme kanseri sadece memeyi ilgilendiren bir kanser türü değildir, sistemik bir hastalıktır. Kanserin yakalandığı evreye göre tedaviye cerrah ve onkolog tarafından birlikte karar verilmelidir. Erken evre kanserlerde ilk basamakta cerrahi yapılırken, orta-ileri evre kanserlerde cerrahiden önce hastaya kemoterapi rejimleri vererek hastalığın evresini küçültüp sonrasında cerrahi planlanır. Yapılacak cerrahi türleri;

  • Mastektomi: Cerrahi olarak tüm memenin çıkarılmasıdır. Beraberinde koyluk altı lenf bezlerinin durumunu anlamak için sentinel lenf bezi biyopsileri ve/veya aksiler diseksiyon yapılmaktadır. Bu ameliyatta hastanın durumuna göre eş zamanlı veya sonrasında estetik cerrahi uygulamaları (slikon, doğal dokularla meme oluşturulması) ameliyatları hastanın isteğine göre planlanabilir.
  • Meme koruyucu cerrahi: Uygun hastada memede yalnızca tümörün olduğu alan beraberinde koltuk altı sentinel lenf bezi biyopsileri ve/veya aksiler diseksiyon ile çıkarılır. Bu ameliyat ile memenin tamamının alınması arasında sağ kalım açısından hiçbir fark bulunmamaktadır. Meme koruyucu cerrahi geçiren hastalara memenin geri kalanının korunması için mutlak radyoterapi uygulaması yapılır.

Cerrahi öncesi ve/veya sonrası tümörün moleküler, patolojik özelliklerine göre hastalara kemoterapi, akıllı ilaçlar, hormonoterapi ve radyoterapi seçenekleri önerilir.